Team Esplanad

Sven Lindstrand som drev Hotell Esplanad och Sven Höglund som chefade för restaurangen på Hotell Dragonen bildade Team Esplanad på Nya Konditoriet den 7 december 1969, som ett led att ”genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat och idrottsanda.”

Klubben har i dag ca 80 medlemmar


Klubben är ansluten till svenska skidförbundet och svenska friidrottsförbundet


Klubben har en fin lokal för samlingar, ombyte, bastu mm. Från lokalen till milspåret på Gammlia är det 50 m. Se film se film


Ansök om medlemskap - mejla oss på info@teamesplanad.se. Kostnade är 400 kr/år