Team Esplanad

Sven Lindstrand som drev Hotell Esplanad och Sven Höglund som chefade för restaurangen på Hotell Dragonen bildade Team Esplanad på Nya Konditoriet den 7 december 1969, som ett led att ”genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat och

idrottsanda.”


Klubben är ansluten till svenska skidförbundet och svenska friidrottsförbundet


Klubben har en fin lokal för samlingar, ombyte, bastu mm. Den finns på Himlastigen 33, 50 meter från milspåret på Gammlia.


Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr. Ansök om medlemskap på info@teamesplanad.se  info@teamesplanad.se  info@teamesplanad.se  info@teamesplanad.se  info@teamesplanad.se